กิจกรรมการทดสอบระบบ

ทดสอบระบบดับเพลิง DIESEL ENGINE FIRE PUMP 

ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง

ทดสอบการเดินระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับอาคารสูง

การใช้งานและดูแลรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด

ทดสอบการเดินระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

          บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง          

 

 

1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชี รับ- จ่าย ประจำเดือน
2.ออกใบกำกับภาษีขาย/จัดทำใบวางบิล/ออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามทวงหนี้
3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย สรุปภาษีหักณ.ที่จ่าย
4.ออกใบหัก ณ. ที่จ่าย
5.ทำรายการสต็อกสินค้า
6.ทำเอกสารต่างๆ ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 สาขา 1
                             Posted on  May 19, 2021