เราคือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA-20, UL Certified, FM Approved ในระบบเช่น เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ติดตั้งระบบเคมีและแก๊สดับเพลิง FM-200, CO2 System, อุปกรณ์ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ครบทั้งระบบ