บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด
 
 
 บริษัทออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ภายในโรงงานและอาคารสูง
 โดยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี


 
 
เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยคุณภาพสูงที่ได้การรับรองมาตรฐานจาก NFPA-20 , UL Certified FM , Approved ในระบบต่าง ๆ อาทิเช่น
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด มอเตอร์ไฟฟ้าตู้คอนโทรล เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอุปกรณ์ติดตั้งระบบเคมี
และแก๊สดับเพลิง FM-200 CO2 System อุปกรณ์ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้

 
 
เรามีสินค้าและการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีทีมงานในการออกแบบระบบ กำหนดสเปกและอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ
มีการวางแผนงานติดตั้ง ระบบการบริการเฉพาะด้านและการ บริการดูแลบำรุงรักษาบริการอื่น ๆ หลังการขายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เราตระหนักถึงการ
ให้บริการที่ดีและ ความปลอดภัยในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 

ทดสอบระบบดับเพลิง DIESEL ENGINE FIRE PUMP

ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง

ทดสอบการเดินระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับอาคารสูง

การใช้งานและดูแลรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
บริษัท 
แฟชั่นฟู้ด จำกัด

ทดสอบการเดินระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง