สินค้าของเรา


FIRE PUMP SET
อุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า 
 DIESEL ENGINE FIRE PUMP & ELECTRIC MOTOR FIRE PUMP
PRODUCT EQUIPMENT
อุปกรณ์ระบบดับเพลิงที่ผ่านการรับของมาตรฐาน
Underwriters' Laboratories Inc. (UL) / FM