ความเป็นมาของเรา

  บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด  
 

บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด ก่อตั้งในวันที่ 7 มิถุนายน 2550 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงงานขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานระบบ

บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด ได้มีผลงานในงานระบบวิศวกรรมที่มีมาตราฐานที่ดีและได้รับการยอมรับจากเจ้าของงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีนโยบายเพิ่มคณะทำงาน เพื่อตอบสนองความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง พร้อมกันส่วนของ Workshop และ Warehouse ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

 
                                                                                                                                                                                                    
.เราคือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA-20, UL Certified, FM Approved
        ในระบบเช่น เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า,
ตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ติดตั้งระบบเคมีและแก๊สดับเพลิง FM-200, CO2 System,
   อุปกรณ์ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ครบทั้งระบบ 
                                                                                                                                                                                                    

 

บทบาท

บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด ได้รวบรวมวิศวกรมืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความชำนาญ ในด้านเทคโนโลยี ระบบป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท และได้กำหนดบทบาทตัวเองไว้ในฐานะ บริษัท ผู้เชี่ยวชาญงานระบบป้องกันอัคคีภัย ด้วยมาตรฐานระดับสูง NFPA และ UL Listed FM 

 


พันธกิจ

สร้างผลงานที่ดี ให้ความพึงพอใจ และความเป็นธรรมสูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้าและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาองค์กรบุคลากร การให้บริการ และเทคโนโลยี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สาขา 1

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในธุรกิจงานระบบวิศวกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญโดยดำเนินการครบวงจร


ธุรกิจ

งานออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส

 


คุณค่าองค์กร

คุณต้องการ เราทำได้ “ IF YOU NEED WE CAN ” สาขา 1


 
มาตราฐานการรับรอง

 

 
 สาขา 1
 มาตราฐานที่ได้การรับรองสำหรับบริษั สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด ปี 2564 - 2566