ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

 

          บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี ธุรการ 2 ตำแหน่ง          

 

 

1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชี รับ- จ่าย ประจำเดือน
2.ออกใบกำกับภาษีขาย/จัดทำใบวางบิล/ออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามทวงหนี้
3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย สรุปภาษีหักณ.ที่จ่าย
4.ออกใบหัก ณ. ที่จ่าย
5.ทำรายการสต็อกสินค้า
6.ทำเอกสารต่างๆ ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 สาขา 1
                             Posted on  Jun 29, 2021 
 

 

          บริษัท สยาม โปรเทคชั่น ซีสเต็ม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง          

 

 

1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชี รับ- จ่าย ประจำเดือน
2.ออกใบกำกับภาษีขาย/จัดทำใบวางบิล/ออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามทวงหนี้
3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย สรุปภาษีหักณ.ที่จ่าย
4.ออกใบหัก ณ. ที่จ่าย
5.ทำรายการสต็อกสินค้า
6.ทำเอกสารต่างๆ ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 สาขา 1
                             Posted on  May 19, 2021